Jak obliczyć wysokość swojej renty?

Teoretycznie policzenie wysokości należnej renty z tytułu niezdolności do pracy liczy się według określonego schematu, który jest stały: warto policzyć sobie swoją rentę, szczególnie, gdy jest to cialis pills cheapest price worldwide renta z tytułu niezdolności do pracy z powodów zdrowotnych.


- 24% kwoty bazowej – kwota jest podawana każdego roku, a liczy się ja jako 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o odliczone składki na ubezpieczanie społeczne. Kwotę bazową zawsze można znaleźć na stronach ZUS.
- 1,3% za każdy rok okresów składkowych (przepracowanych)
- 0,7 % za każdy rok nieprzepracowanych (nieskładkowych)
- 0,7 za okresy nieskładkowe za każdy rok okresu, który brakuje do pełnych okresów składkowych w wymiarze 25 lat do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat.
Oczywiście, jeśli pozna się kwotę bazową na dany rok – można ją znaleźć na stronach ZUS i Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej.
O ile emerytura jest wyliczana w sposób praktycznie jednakowy dla wszystkich uprawnionych , a decydująca rolę odgrywa to ile lat się pracowała i jak wysoka była odprowadzana składka, o tyle w wypadku renty są do niej uprawnione różne osoby. Renta może być przyznana z tytułu niezdolności do pracy, może być też renta rodzinna, po zmarłym członku rodziny,do której prawo ma kilka osób i to prawo często się zmienia. Niektórzy mają renty socjalne, 3 generic sildenafil viagra bywają też nietypowe sytuacje, gdy renta jest zwiększona o połowę kwoty należnej emerytury. Typową rentę z tytułu niezdolności do pracy można policzyć według zamieszczonego tu schematu – jest najprostsza forma kalkulatora rent. Jednak prawidłowe obliczenie należnej renty potrzebna jest wiedza dotycząca zarobków, lat pracy.
Najprostsza sprawa jest z rentą socjalną, która wynosi 84% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. O ile łatwo jest znaleźć kalkulator rewaloryzacji rent, o tyle bardzo trudno jest znaleźć kalkulator, który w pełni wyliczy należną rentę. Najczęściej są pod hasłem: kalkulator rent, artykuły omawiające zasady przyznawania różnego typu świadczeń i czasami sposobem ich obliczania.

Stronę odwiedzono z poniższych zapytań:

  • kalkulator renty
  • jak obliczyć rentę
  • jak obliczyć wysokość renty
  • jak obliczyć rentę kalkulator
  • kalkulator rent


, ,

Comments are closed.

This entry was posted on 5 maja 2012 and is filed under Finanse. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.